opweginzevenaar.nl
Verleggen van kabels en leidingen
Op 5 november is gestart met het verleggen van kabels en leidingen rondom de Arnhemseweg. Deze moeten ruimte maken voor de reconstructie van de Arnhemseweg. Door het verleggen van de kabels en leidingen blijven ze toegankelijk voor onderhoud en calamiteiten. De komende maanden ziet u verschillende