opweginzevenaar.nl
Uitspraak Europees Hof van Justitie
Wat betekent de uitspraak van het Europese Hof voor de aanpassing van de Arnhemseweg en de weg Hengelder in Zevenaar? De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Aanleiding is het groeiende verkeer in Zevenaar en in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg