opweginzevenaar.nl
Nachtwerkzaamheden spoorverbetering Zevenaar
Strukton Rail voert, in opdracht van ProRail, werkzaamheden uit voor de spoorverbetering op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. De volgende werkzaamheden in de planning vinden in de nacht plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit grondwerk voor het tweede spoor dat wordt aangelegd. Strukton werkt in de na