opweginzevenaar.nl
Minister tekent gewijzigd Tracébesluit ViA15
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een gewijzigd tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) vastgesteld. De doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 leveren een grote positieve bijdrage aan de verkeersafwikkeling in de reg