opweginzevenaar.nl
Inloopbijeenkomst Spoorverbetering Zevenaar-Didam
Met ingang van 15 oktober start aannemer Strukton Rail met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het extra spoor tussen Zevenaar en Didam. Naast een extra spoor worden er maatregelen genomen zodat treinen op het spoortraject tussen Zevenaar en Wehl met een hogere snelheid kunnen rijden. O