novabeseda.cz
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva
Autorské právo a jeho rozmanité aplikace ve filmovém průmyslu.
Nová beseda