nimetdortcan.com
Elektroensefalografi (EEG)
EEG ile beynin elektriksel aktivitesi değerlendirilir. EEG’ile merkezi sinir sistemi incelenir. Saçlı deriye elektrotlar yerleştirilir. Beyinde oluşan elektriksel aktivite bu elektrotlar aracılığı ile kaydedilir. Ağrısız bir yöntemdir. EEG İşlemi Nasıl Yapılır Uygulama sırasınd