mysvvn.com
Bộ tính năng của switch cisco layer 2 và layer 3 - Kiến Thức My SVVN
Switch là thiết bị chuyển mạch mạng quan trọng trong hệ thống mạng doanh nghiệp. Chức năng quản trị mạng, tối ưu hiệu quả vận hành trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị máy tính. Khi hệ thống máy tính có số lượng thiết bị lớn, nhu cầu vận hành cao hơn cần switch …