movieinblock.com
หนังเรื่อง The Message กำลังจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว - ข่าวหนัง
หนังเรื่อง The Message กำลังจะมีการเคลื่อนไหวแล้วอย่างจริงจัง โดยรายงานนี้มีความน่าจะเป็นสูงเนื่องจากผู้สร้างหนัง Arrival