movieinblock.com
แฮสโบรสนใจ Power Rangers มายกเครื่องใหม่ทั้งหมด - ข่าวหนัง
ภาพยนตร์ขวัญใจวัยเด็กของใครหลายคน Power Rangers ถูกนำมาสร้างใหม่ในปี 2017 แต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากหนังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก