movieinblock.com
Black Widow ได้นักแสดงสมทบชาวอังกฤษเพิ่มอีกคนแล้ว -
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับเซ็นต์สัญญานักแสดงเข้ามาสมทบในหนังเรื่อง Black Widow หลายคน และล่าสุดก็มีข่าวการเซ็นต์นักแสดงชาวอังกฤษ