mocdodira.com
Masaža vulkanskim kamenjem - Moć Dodira
Trajanje: 90 minuta