mixiwnotebooks.com
Línies - Quaderns A5 - Mixiw Notebooks
Quaderns de Línies. La distància entre línies és de 5 mm (0,19").