mixiwnotebooks.com
Quadriculat - Quaderns B6 - Mixiw Notebooks
2 quaderns Quadriculats. La distància entre línies és de 5mm (0,19").