mixiwnotebooks.com
Quadriculat - Quaderns A5 - Mixiw Notebooks
Quaderns Quadriculats. La distància entre línies és de 5mm (0,19").