misterfranklin.be
Melding maken voor een datalek? Bereken uw risico met onze gratis tool!
Wanneer er zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft voorgedaan dient u dit te melden binnen de 72 uur aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA), tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken individuen. Dergel