misterfranklin.be
Contracteren in B2B-context aan banden gelegd
De wet van 4 april 2019 heeft ter bescherming van de zwakkere contractspartij flinke wijzigingen aangebracht waarmee men in de toekomst rekening zal mee moeten houden indien men contracteert in de B2B-context. Ten eerste scherpt men de regels inzake oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen ve