misterfranklin.be
Indienen aangifte schuldvordering faillissement verplicht via RegSol
Op 1 april 2017 trad het digitaal insolventiedossier RegSol (Centraal Register Solvabiliteit) in werking. Toen bestond dit systeem alleen voor faillissementsdossiers, maar sinds 1 mei 2018 bevat RegSol ook de WCO-dossiers. Via dit digitaal platform stellen rechtbanken, insolventiefunctionarissen en