mirwal.pl
Zakup pierwszych maszyn dziewiarskich
1986 r. - Zakup pierwszych maszyn dziewiarskich i rozszerzenie działalności o produkcję (usługowo)/sprzedaż dzianin.