mike.vn
Minh Khang tham dự Hội chợ triển lãm lần đầu tiên tại Đà Nẵng 5-2019
Hội chợ triển lãm chuyên ngành xây dựng, trang trí nội thất và trang thiết bị cho ngành xây dựng. Cty Minh Khang mang đến hội chợ lần đầu tiên tại Đà Nẵng những công cụ cắt kim loại, gỗ và thước nivo. Những sản phẩm có chất lượng cao và tuổi đời trên 100 năm từ Nhật Bản tới CHLB Đức.