mike.vn
Cảo cơ khí, vam tháo vòng bi dạng cơ BETEX Holland.
Cảo cơ khí, vam tháo vòng bi dạng cơ. Hãng sản xuất BETEX Holland. Vam 2 chấu, 3 chấu. Bộ cảo cơ đa năng. Cảo tự định tâm BETEX 52 Series