mike.vn
Những câu nói hay trong phim, câu nói bất hủ mang tới bài học giá trị.
Những câu nói hay trong phim, câu nói bất hủ mang tới bài học giá trị. Có sức sống mãnh liệt cho người xem và thông điệp mà nó gửi vào.