mibsage.com
LA IMPORTÀNCIA DELS SERVEIS IT A LES PETITES EMPRESES
El més important a tenir en compte d'una petita empresa és que compta amb un pressupost reduït i és molt difícil pensar en l'externalització d'un servei en particular, ja que és costós. Per aquesta raó, la majoria de les empreses opten per un suport de serveis IT intern i rea