mibsage.com
Digitalització a les empreses, oportunitat o desafiament?
La percepció de la digitalització a les pimes espanyoles La digitalització s'està convertint en un tema relativament comú de conversa, especialment entre emprenedors. A hores d'ara, poques persones romanen alienes a la seva importància. D'acord amb això, el 74% de les pimes ma