metalicon.com
Kardo Quad Monitor Arm - Metalicon
KARDO Pole Mounted Quad Arm, available in black, silver or white.