metalicon.com
Kardo Mini Clamp - Metalicon
Kardo mini clamp for use with Kardo poles to create a lower profile under the desk.