metalicon.com
Kardo Dual Monitor Arm - Metalicon
KARDO Pole Mounted Twin Arm, available in black, silver or white.