medyacebimde.com
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihracı nedir?
Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), çeşitli finansal kurumların alacakları karşılığında çıkardıkları araçlardır. Bankalar ve benzer şirketlerin açtığı bazı krediler, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar, gayrimenkul yatırım ortaklıkların…