maszturbalas.hu
Éjszakai játékok
Hallgatta a nő lélegzését. Alig húsz centiméternyire feküdt a hasától. A leeresztett redőnyön beszű­rődött az utcai lámpa gyenge fénye. A szobában levő tárgyak elvesztet­ték eredeti alakjukat. Mintha nem is szobában lettek volna és mintha ő maga nem Ante lenne. És mintha nem június lenne Makarskában. Feküdt a meztelen válláig felhú­zott lepedő alatt. Egy ágyat adtak kettejüknek, mert nem volt több szabad fekhely és szoba. Két éve nem látták egymást. Az ágy, ame­lyen feküdtek, széles volt. Az ágy­nemű rózsaszínű. Még frissen illa­tozott. A nőn vékony hálóing volt, a fér­finak hátat fordítva feküdt. Hallgat­ta, hogyan lélegzik. Szeme előtt volt melléinek képe, ahogyan reggel ki­rajzolódtak a rövid ujjú, vékony tri­kóingen keresztül. Szőlőt evett. Csü­csörítette a száját, egyenként véve a szőlőszemeket ajkai közé. Először ajkával érintette a, fürtöt, majd be­szívta a bogyókat. Felváltva nézte nagy, kerek labda-forma melleit, majd telt, piros ajkát a bogyókkal. Felizgatta a látvány. Testének minden része gömbölyű volt, szépen kifejlett. Barna ha­ját lófarokba kötötte. Imádta a sza­kadt farmerból varrott miniszok­nyákat és a vékony trikóingeket, amelyekből kidudorodtak gömbölyűségei. Bensőjét forróság öntötte el. Má­sik oldalára fordult, de a mellek képe még mindig a szeme előtt volt. Felizgult tagja remegést váltott ki ott lenn, a hasa alatt. A forró, vérrel telt, nagy hímvessző egyszerűen hívta, hogy szorítsa meg és játsszon vele. Hátára fordult. A fehér mennye­zetet bámulta, szíve erősen vert. Megpróbált valami másra gondol­ni. Igyekezett visszaemlékezni, ho­gyan cirkált a gumicsónakkal, el­képzelte a napot és a fákat. De bár­mire is gondolt, gondolatai előbb-utóbb a péniszére terelődtek, amely túlontúl felfújt, kipukkanni készülő léggömbként ágaskodott. Voltak éjszakák, amikor álmat­lanság kínozta, és egész idő alatt a farkával játszadozott. Gyakran lop­va beosont a mozitermekbe. Észben tartotta a svéd színésznőket az ero­tikus vígjátékokból. Csöcseik, fene­kük és combjaik állandóan felbuk­kantak a szeme előtt. Mindez izgatta és vágyott a filmvásznon látott nők után. Még akkor is folytatta kis játékait, amikor éjszaka le­fröcskölte magát a fehér, ragadós ondójával. Csak reggel felé fogta el valamilyen meghatározatlan, erős érzés, hogy talán még sincs rendjén, amit éj­szaka tesz. Sokáig mosakodott a fürdőszobában, de utána alig várta az alkalmat, hogy ismét eljátszogas­son önmagával, órák hosszat maszturbáljon. Minderről senkinek sem szólt egy szót sem. Ez csakis az ő teljesen tit­kos világa volt. Egy régi törülköző segítségével elrejtette éjszakai önkielégítsének nyomát. Most is, Sonja mellett feküdve, egyre nehezebben tudta magát tar­tóztatni. Sonja felsóhajtott, kerek válla megvillant. Hímvesszője annyira megmerevedett, hogy szinte már fájt. Semmi sem tudta többé megállítani, megérintette a kezével. Elkezdett maszturbálni. A gyönyör hullámok­ban jött, felemelte a lábát és lehúz­ta a gatyáját, az egyetlen ruhadara­bot, ami rajta volt. Szeme előtt a nő mellei lebegtek. Látta őket, ahogyan ugrándoznak a trikó alatt. Ak­kor elképzelte egész testét: fehér bőrét, lábát, a rajta feszülő bőrt. Ho­gyan nézett ki lenn, ott lenn? Milyen a pinája? Maga elé idézte telt, piros ajkait, ragyogó szemét. Ismét látta, ahogyan beszív­ja a szőlőszemeket és nem volt tuda­tában, hogy halkan nyög. Teljesen átadta magát a maszturbációnak. Összegörbült. Sonja nem aludt, gondolkozott és arra gondolt, mi minden vár rá ezen a nyáron, hogyan találkozik holnap régi ismerőseivel. Gondol­kozott a férfi titokzatos mosolyán is, amellyel megérkezése óta kísér­te. Tetszettek neki a nagy, fekete sze­mei. Gondolatai közben egyszerre arra riadt fel, hogy mellette a férfi halkan nyög. Majd az ágynemű susogását hallotta. Azután a férfi fel­kelt és kiment a szobából. Megfordult, felült, és az ágynak arra a részére nézett, ahol a férfi fe­küdt. Az összegyűrt lepedőn egy he­lyen egy kis folt volt. Megérintette, az pedig ragadós volt. Megszagolta az ujját, ekkor agyán vegyes gondolatok futottak keresztül. Hideg remegés fogta el. Talán csak nem...? Másnap társaságukkal a stran­don voltak, vidáman telt az idő. Ante ismét enyhén mosolygott. Titokzatosan nézte, egész idő alatt mindenben a segítségére volt, ő volt a gavallérja. Éjszaka mindketten tolvajként surrantak be a szobájukba. Sonja gyorsan lefeküdt az ágy neki szánt felére. Kérdésére, hogy álmos-e, An­te határozatlan mormogással felelt, de nem aludt. Tágra nyitott sze­mekkel nézett a szoba sötétjébe. Sonja úgyszintén. [caption id="attachment_467" align="alignright" width="352"] Éjszakai játékok[/caption] Ante mintha tűzben égett volna, érezte maga mellett Sonja testét. Egészen közel volt. Mi lenne, ha be­takarná a testével? Mi lenne, ha megérintené fenekének kerek dom­bocskáit, amelyek fehérlenek a bu­gyija alatt? Az idő haladt, Ante megint moz­golódni kezdett. Mintha álmában tenné, véletlenül, egyszerűen meg kellett tennie: kezével végigment az ágy másik felén és megérintette vállának meleg bőrét. Úgy tett, mintha aludna, és véletlenül érintené meg. Még egy kicsit jobban kinyújtotta a kezét, és kézfejével megérintette a karját. Megérezvén érintését, Sonja meg­kövült. Szíve elkezdett erősen do­bogni, úgy, hogy még az álla is bele­remegett. Meghatározatlan érzés fogta el, hogy süllyed, elvész. Pinájában azonban valami puha lüktetni kezdett. Egész lénye bőrének arra a néhány centiméterére összpontosult, ame­lyet a férfi megérintett. Nem tud­hatta, hogy ő is ugyanezt érzi. Mindkettőjük szíve felgyorsultan vert és lélegzetük egybeolvadt. Ante először gondolt arra, hogy Sonja ta­lán nem is alszik. Teljesen zavarba jött, ős néhány percig figyelmesen hallgatta a lány felől érkező hango­kat. Akkor arccal a háta felé for­dult. Sohasem fogja majd fel, hon­nan volt ekkora bátorsága ehhez a mozdulathoz: tenyerét a nő felfor­rósodott csípőjére fektette. Sonja meg sem mozdult, eközben Ante kezdte esz­méletét veszteni a felizgultságtól. Pénisze megmerevedett, keze a csí­pőről a kerekded popsijára csúszott és elkezdte markolászni a fehér fél­gömböket. Sonja elhatározta, hogy végig úgy tesz, mintha aludna. De lent, a lába között a puncija rettenetesen nedves, na­gyon forró és lüktető volt. Ilyen felizgultságot még akkor sem érzett, amikor egy­szer titokban végignézte, hogyan szeretkeznek a szomszédjai, hogyan tör be a szomszéd nagy, sötét farka a felesége pinájába. Ilyen felizgultság még csak az autóbuszban fogta el, amikor ült, alatta pedig rázkódott az ülés, mely lassan az őrületbe ker­gette. Olyankor gyakran, nagy hirtelenséggel elélvezett. Görcsösen összekuporodott, hogy senki se vegye észre. Éjszaka ő is szokott játszadozni puncijával, ujjával körözve lent a nedvességé­ben, majd kissé feljebb a csiklóján. A férfi érintései erősen felizgat­ták. Beleharapott a párnába, ami­kor keze a fenekéről a combjára si­mult, majd a combjai közé csúszott. Valójában ez annyira felizgatta, hogy hangosan felnyögött, és azonnal elá­rulta magát. Többé nem volt helye a tettetés­nek. Mindketten kinyitották szemü­ket, egymásra néztek, és gyorsan új­ból becsukták a szemüket. Szégyellték magukat egymás előtt, de nem védekezett amikor a férfi keze át­tért a melleire. Megérezte, hogyan duzzadnak meg mellbimbói. Ante simogatta a melleit, miközben fasza annyira megnövekedett, hogy majd­nem kiugrott a gatyából. Mintegy önkívületben közelebb húzta magá­hoz a nőt, Sonja csöcsei pedig kibuggyantak a hálóingből. Rávetette magát a szájával, ajkai közé vette egyik mellbim­bóját, éppen úgy, ahogyan ő tette a szőlőszemekkel. A nő magához vonta és megengedte neki, hogy fejét a csöcsei közé fúrja. Ujjaival a nyakát simogatta, aztán átölelte, majd tenyereit végigsiklat­ta már forró és izzadt hátán. Ante nem merészelt megszólalni. Léleg­zése felgyorsult. Hálóingét felhúzta a köldökéig, keményen fogva fenekét magá­hoz vonta és dagasztotta a labdákat. Akkor lehúzta a bugyiját. A nő meg­simogatta a fenekét, majd enyhén megkarmolta, megcsiklandozta. Felizgatta. Felemelkedett róla, en­gedve, hogy megfogja a kőkeményre dagadt farkát. So­nja erősen megmarkolta, aztán megcsókolta. Neki adta az ajkát és nyelvét. Teljesen elvesztette az önuralmát, tudta, hogy nem vol­na szabad megtenniük, amit most tesznek, de nem tudta abbahagyni. Nyelveik összefonódtak, egymás fe­nekét markolva hevesen csókolództak és reszkettek az élvezettől. Megfogta a férfi kezét, és lehúzta forró kráteréig, majd ujjaival dörzsölte a szőrös kis háromszögét. Nyögött, miközben a lábával ledobta magáról a lepedőt, meztelen akart lenni. Megmutatni magát neki. Szemével a faszát ke­reste, és megrémült, amikor először látta meg szabadon ágaskodva péniszét, vörösen, kőkeményen a felizgultságtól. Nem el­lenkezett, amikor a férfi ehhez a szörnyeteghez irányította kezét és ujjait köré fonta, majd el­kezdte a kezét úgy mozgatni rajta, mint azelőtt önmaga tette maszturbáció közben. Az éjszaka sötétjében együtt maszturbáltak. Egyforma gyorsasággal dolgoz­tak, majd elélveztek. Pénisze a nő kezében hatalmas, éhes vadállattá változott. So­nja nyöszörgését hallgatva ujjhe­gyével a legtitkosabb helyet simo­gatta pinájának csúcsán: a csiklóját dörzsölte. Sonja el­képzelte, hogy azt a nagy, vörös faszt a testébe nyomja, a pinájába, ahogy átadja magát neki, kézzel-lábbal öleli; egész testében resz­ketett a megadás utáni vágytól. Többé semmi sem állíthatta meg őket az orgazmus robbanásától. Nedves, forró, spermáját Sonja hasára lövellte, a nő pedig az ágy szélét mar­kolva őrült hevességgel élvezett el, fel-feldobva magát, mint egy fiatal csikó. Összetapadva és nedvesen egymás szájába lélegeztek, egymá­son pihentek, várva, hogy lélegzé­sük lecsillapodjon, érzelmeik meg­nyugodjanak. Valamilyen fásultság fogta él őket, majd szétváltak. Hallgatagon, nem merészelve egymásra nézni, feltárták mezte­lenségüket egymás előtt, mindegyi­kük a maga ágyrészén. Szégyellték, ami történt, de egyidejűleg mind­ketten ugyanarra gondoltak: az éj­szakai játék közös titka egy lénnyé forrasztotta őket. Egyetlen menedé­ket az nyújtott nekik, hogy ezentúl őrizzék a titkukat. Nem nézve egymás feltárt mezte­lenségét, beburkolóztak a lepe­dőkbe. Elalvás előtt még megfogták egymás kezét, összekulcsolták ujjaikat és boldogok voltak. Nem volt mondanivalójuk. A következő éjsza­kán úgyis mindent megismételnek. Majd a másik éjszakán, és a rá kö­vetkező éjszakán is. Mindaddig, amíg egy éjszaka bele nem hatol, és amíg mindketten el nem élveznek a közös gyönyör remegésében.