lykkeligehjem.no
Jul. Adventsstjerne - Lykkelige hjem
Adventssjerne i slitt treverk. Snoren for oppheng er i hamp/trå. 8 tagger.