lucabak.nl
Groen- en tuinafval - Lucabak
Belading afvalcontainer 20m3 groen- en tuinafval De lading van de container dient zich te beperken tot maximaal 20 cm boven de rand. Uitstekende delen aan voor-, zij- en achterkant niet toegestaan. Vergunning afvalcontainer 20m3 groen- en tuinafval Meestal is een vergunning niet nodig voor het plaatsen van een container in een woonwijk. In de binnenstad …