lucabak.nl
Bouwafval sloopafval - Lucabak
Belading afvalcontainer 10m3 bouw- en sloopafval De lading van de container dient zich te beperken tot maximaal 20 cm boven de rand. Uitstekende delen aan voor-, zij- en achterkant niet toegestaan. Vergunning afvalcontainer 10m3 bouw- en sloopafval Meestal is een vergunning niet nodig voor het plaatsen van een container in een woonwijk. In de binnenstad kan …