lucabak.nl
Groenafval - Lucabak
Belading afvalcontainer 9m3 groen- en tuinafval De lading van de container dient zich te beperken tot maximaal 10 cm boven de rand. Uitstekende delen aan voor-, zij- en achterkant zijn niet toegestaan en is voor ons gevaarlijk om te vervoeren. Deze overbelading wordt extra in rekening gebracht. Vergunning afvalcontainer 9m3 groen- en tuinafval Meestal is een …