lucabak.nl
Houtafval - Lucabak
Belading afvalcontainer 10m3 houtafval De lading van de container dient zich te beperken tot maximaal 10 cm boven de rand. Uitstekende delen aan voor-, zij- en achterkant zijn niet toegestaan en is voor ons gevaarlijk om te vervoeren. Deze overbelading wordt extra in rekening gebracht. Vergunning afvalcontainer 10m3 houtafval Meestal is een vergunning niet nodig …