lottery.co.th
แจ้งข่าวสลากกินแบ่ง 1/07/62 สถานที่ออกรางวัล การออกรางวัล
ข่าวสารหวย 1/7/62 ในงวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)