lottery.co.th
แจ้งข่าวหวย งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562 สถานที่ออกรางวัล บัตรผู้ค้าสลาก
ในงวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562 จะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัลสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรีอําเภอเมือง นนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ตอนนี้ทางสำนักงานสลากได้มีการ จัดทำบัตรประจำตัวผู้ค้าสลากรายย่อยขึ้น เพื่อต้องการที่จะจัดระเบียบกับผู้ค้า