lottery.co.th
พบเห็นการจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา ควรแจ้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์ การจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา ติดต่อดังนี้ โทร. 0-2282-1616, 0-2356-0555 หรือสายด่วน 0-2345-1466