liuhemen.nl
Sifu H.E. Eleonora
Sifu H.E. Eleonora heeft zich vanaf zijn vijfde jaar aan de diverse martial arts gewijd. Eerst in brede zin, met het accent op Kung Fu. Later is hij zich sterker op de Internal Arts gaan richten. Speciaal daarvoor bracht hij jaren in China door. Hij was leerling van grootmeester Wong Suen Ting. Na d