linnkleppa.no
Bruken av affirmasjoner - Linn Kleppa - Inspirasjon & Motivasjon
Lyst til å se muligheter fremfor hindringer? Til å fokusere mer på de positive sidene og gode tingene i livet, fremfor det negative og mindre gode?