linnkleppa.no
Affirmasjon "Jeg uttrykker fritt hvem jeg er" ⋆ Linn Kleppa ⋆ Affirmasjoner
Tid for ny affirmasjon og denne går på dette her med å uttrykke deg selv på en måte som oppfyller deg. Våg å vis verden hvem du virkelig er.