linnkleppa.no
Affirmasjon "Å elske andre er lett når jeg elsker og aksepterer meg selv"
Hei du. Da var det tid for ny affirmasjon igjen og denne gang går den på det at det blir enklere å elske andre om du først elsker deg selv.