linnkleppa.no
Affirmasjon: "Hver tanke jeg tenker skaper min fremtid" ⋆ Linn Kleppa
Klar for en ny affirmasjon? Denne affirmasjonen går på det med kraften av positiv tenkning. Tenk positivt og på den måten tiltrekk deg mer positivitet.