linnkleppa.no
Affirmasjon: "Livet er enkelt og lett" ⋆ Linn Kleppa ⋆ Affirmasjoner
Ny affirmasjon igjen og denne affirmasjonen går på livet og det å stole på livet og seg selv. Stole på at alt du trenger å vite åpenbarer seg for deg.