linnkleppa.no
Affirmasjon "Frihet er min guddommelige rett" ⋆ Linn Kleppa ⋆ Affirmasjoner
Tid for ny affirmasjon igjen. Denne affirmasjonen går på det å ha frihet. Frihet til å skape seg det livet du er ment å leve!