lieparas.lt
Atvirlaiškis "Triauškink išmintį kaip voverė riešutus: svarbu ne daug matęs, o daugel supratęs." - Lieparas
Atvirlaiškis “Triauškink išmintį kaip voverė riešutus: svarbu ne daug matęs, o daugel supratęs.”