lawfox.nl
Wet bescherming persoonsgegevens - LAWFOX
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van...