lawfox.nl
Volledige proceskostenveroordeling - LAWFOX
Op grond van artikel 1019h Rv is het mogelijk om in intellectuele eigendomszaken een volledige vergoeding van de werkelijke proceskosten...