lawfox.nl
Smaad en laster - LAWFOX
Smaad is een uitlating waardoor de eer en goede naam van iemand wordt aangetast. Als deze uitlating niet waar (en...