lawfox.nl
Persoonsgegevens - LAWFOX
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een bepaald persoon – direct of indirect – kan worden geïdentificeerd. De meest...