lawfox.nl
Overdracht - LAWFOX
Overdracht is de term die gebruikt wordt wanneer een recht wordt overgedragen. Eigendomsrechten, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij...